Bildiri Gönderimi

68. Türkiye Milli Pediatri Kongresi için kabul edilen tüm bildiriler (Sözel ve Poster) Türkçe olarak sunulacak ve bu bildirilerin özetleri Türkçe olarak kongre kitapçığında yayınlanacaktır.

Uluslararası düzenlenen 1. Uluslararası Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi’ndeki bildiriler ise (Sözel ve Poster) İngilizce olarak sunulacak, sözel bildiri tam metinleri e-kitap olarak yayınlanacaktır. Uluslararası düzenlenen kongremizdeki tüm bildiri özetleri İngilizce olarak Kongre E- Kitapçığında yer alacaktır.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre boyunca tüm salonlarda İngilizce – Türkçe ve Türkçe - İngilizce çeviri hizmeti olacaktır.

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 20 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 16 Eylül 2024 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongreden sonra web sitesinde yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 16 Eylül 2024

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 9 Ekim 2024 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Poster bildirilerin kongre sırasında E-poster modülünde sunulabilmesi için, tam metin gönderimlerini online bildiri sistemi üzerinden 9 Ekim 2024 gününe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
  • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
  • Bildiriler sadece online bildiri sistemi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
  • Özet 400 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (400 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
  • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
  • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
  • Özet; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
  • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
  • Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
  • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden de sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT:
Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için; Arkadyas Bilişim Hizmetleri info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.