Yönetim Kurulu

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Prof. Dr. Elif ÖZMERT

SAYMAN
Prof. Dr. İlyas OKUR

ÜYELER
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Prof. Dr. Hasan TEZER
Prof. Dr. Betül ULUKOL

* İsimler Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.